First Verbs List (Learn Chinese)

 

lapices--cuadernos--cuaderno-y-lapiz--la-escritura_3296380

FIRST VERBS LIST

LIKE (GUSTAR): xiˇ huan- (xi3 huan1)

LOVE (AMAR): aiˋ (ai4)

HEAR (OIR): ting- / ting- jianˋ (ting1 / ting1 jian4)

LISTEN (ESCUCHAR): ting- (ting1)

LISTEN TO MUSIC (ESCUCHAR MUSICA): ting- in- yueˋ (ting1 in1 yue4)

TALK (HABLAR): shuo- / jiangˇ (shuo1 / jiang3)

TELL (DECIR): gaoˋ suˋ (gao4 su4)

SHOUT (GRITAR): hanˇ / jiaoˋ (han3 / jiao4)

RUN (CORRER): paoˇ / paoˇ buˋ (pao3 / pao3 bu4)

MAKE EXERCISE (HACER EJERCICIO): zuoˋ yunˋ dongˋ (zuo4 yun4 dong4)

MOVE (MOVERSE): yiˊ dongˋ (yi2 dong4)