Second Proverb List (Chinese Culture)

SECOND PROVERB LIST

no-existe-la-escuela-ideal-pero-hay-escuelas-que-ensenan

 

  • Man struggles upwards; water flows downwards.

· 人往高处走(ren2wang3gao1chu4zou3)水往低处流(shui3wang3di1chu4liu2)。

 

  • If you don’t go beyond difficulty, you won’t grow any stronger.

不克服困难(bu2ke4fu2kun2nan2),怎能变得强大(zen3neng2bian4de2qiang2da4)

 

  • Living without an aim is like sailing without a compass.

生活没有目标就像航海没有指南针。(sheng1huo2mei2you3mu4biao1jiu4xiang4hang2hai3mei2you3zhi3nan2zhen1)

 

NOT CHINESE:

  • Try not to become a man of success but rather try to become a man of value. — A. Einstein

· 不要为成功而努力(bu2yao4wei4cheng2gong1er2nu3li4),要为做一个有价值的人而努力(yao4wei1zuo4yi1ge4you3jia4zhi2de3ren2er2nu2li4)。 — 爱因斯坦(ai4yin1si1tan3)

 

  • Cease to struggle and you cease to live. — Thomas Carlyle

· 生命不止(sheng1min4bu2zhi3),奋斗不息(fen4dou4bu4xi1)。