Category Archive: Medium Conversations

Airport Conversation (Medium Conversations)

TOURIST Ni3 hao3, qing3wen4 ni3 neng2 bang1 wo3 ma? = Hi, can you help me? SECURITY GUARD Nin2 xu1yao4 shen2me? = What do you need? TOURIST Ni3 hao3, Wo3 shi4 you2ke4, Wo3 bu4zhi1 dao4 na3ge… Continue reading

What is your hobby? (Medium Conversations)

What is your hobby? Niˇ de˙ xingˋ quˋ shiˋsheˊ me˙? (¿Cuál es tu hobby?)   Iris: “Hi! Niˇ de˙ xingˋ quˋ shiˋsheˊ me˙? ” (Iris: “Hi! What is your hobby?”) (Iris: “¡Hola!, ¿Cuál… Continue reading

Have dinner (Medium Conversations)

Chi- Wanˇ Can- (Have dinner)-(Cena) (Phone rings) Iris: “Weiˊ?“  (Iris: “Hello?”) (Iris: “¿Hola?”) Javier: “Hi, Niˇ Chi- wanˇ can- Leˇ Ma-? “ (Javier: “Hi, Have you had dinner?”)  (Javier: “¡Hola!, ¿Has cenado?”) Iris: “Haiˊ Meiˊ Youˇ。Niˇ… Continue reading