Category Archive: Learn Chinese

Staple Advanced Food (Learn Chinese)

主(zhu3)食(shi2)类(lei4)——Staple food ∞ 三san1文wen2治zhi4 = sandwich 米mi3饭fan4 =rice 粥zhou1 = congee (rice soup) 汤tang1 =soup 饺jiao3子zi = dumpling 面mian4条tiao2 = noodle 香xiang1肠chang2 = sausage 面mian4包bao1 =bread 黄huang2油you2 =butter 饼bin3干gan1= cookies 馒man2头tou2 = steamed… Continue reading

Advanced Vegetables (Learn Chinese)

蔬(shu1)菜(cai4)类(lei4)——VEGETABLES ∞ 南nan2瓜gua1= pumpkin  玉yu4米mi3 =corn 卷juan3心xin1菜cai4 = cabbage 萝luo2卜bo = radish 胡hu2萝luo2卜bo = carrot 韭jiu3菜cai4 =leek 木mu4耳er3 = agarics 豌wan1豆dou4 = pea 马ma3铃lin2薯shu3(土tu2豆dou2)= potato 黄huang2瓜gua1 = cucumber 苦ku3瓜guo1 = balsam pear 蘑mo2菇gu1… Continue reading

Seasonings (Learn Chinese)

调(tiao2)料(liao4)类(lei4)——Seasonings ∞ 醋cu4 = vinegar 酱jiang4油you2 = soy 盐yan4 = salt 糖tang4 = sugar 酱jiang4 = soy sauce 沙sha1拉la1 = salad 辣la4椒jiao1 = hot(red)pepper 胡hu2椒jiao1 =(black)pepper 芝zhi1麻ma1酱jiang4 = Sesame paste 咖ga1喱li2粉fen3 =curry 番fan1茄qie2酱jiang4… Continue reading

The Advanced Colours (Learn Chinese)

颜(yan2)色(se4)  COLOUR   ∞ 红(hong2)色(se4) 类 (lei4) —The RED: 朱zhu1红hong2 = vermeil; vermilion; ponceau 粉fen3红hong2 = pink; soft red; rose bloom 玫mei2瑰gui4红hong2 = rose madder; rose 鲜xian1红hong2 = scarlet red; scarlet; bright red; fresh red; blood red;madder;… Continue reading

Easy verbs list (Learn Chinese)

EASY VERBS LIST ∞ Shi4 = To be Zai4 = To be Zuo4 = To do Qu4 = To go Ai4 = To love Chi1 = To eat He1 = To drink Xue2Xi2… Continue reading

Rooms of the house (Learn Chinese)

ROOMS OF THE HOUSE ∞ ke`ting- (ke4ting1) = LIVING ROOM fan`ting- (fan4ting1) = DINING ROOM wo`shi` (wo4shi4) = BEDROOM shu-fang´ (shu1fang2)  = STUDY ROOM wei`sheng-jian-   //   xiˇshouˇjian- = BATHROOM Chúfáng  chu´fang´ (chu2fang2)… Continue reading

This year, Next Year (Learn Chinese)

THIS YEAR, NEXT YEAR ∞ Qian´nian´ (qian2 nian2) = TWO YEARS AGO Qu`nian´ (qu4nian2) = LAST YEAR Jin-nian´ (jin1 nian2) = THIS YEAR Ming´nian´ (ming2 nian2)  = NEXT YEAR Hou`nian´ (hou4 nian2) = IN TWO… Continue reading

This week, Last Month (Learn Chinese)

THIS WEEK/ LAST MONTH The rule: (LAST/THIS/NEXT) + WEEK shang`ge` xing- qi- (Shang4ge4 Xing1qi1)= LAST WEEK zhe`ge` xing-qi- (Zhe4ge4 Xing1qi1) = THIS WEEK xia`ge` xing-qi-  (Xia4ge4 Xing1qi1)= NEXT WEEK The rule: (LAST/THIS/NEXT) +… Continue reading

Professions (Learn Chinese)

PROFESSIONS ∞ laoˇshi-  = TEACHER lü`shi-   = LAWYER fu´wu`yuan´  = WAITER ji`zheˇ  = JOURNALIST jia-ting´zhuˇfu`  = HOUSEWIFE shou`huo`yuan´   = DEPENDENT jing-liˇ  = MANAGER gong-ren´  = WORKER mi`shu-   = SECRETARY ∞ Niˇ zuo` shen´me gong-zuo`? = WHAT IS YOUR JOB? Gong-zuo` =… Continue reading

Relationship Status (Learn Chinese)

RELATIONSHIP STATUS hun-yin- zhuang`kuang` = RELATIONSHIP STATUS wei`hun-  SINGLE jie´hun- = MARRIED li´hun-  = DIVORCED ∞ EXAMPLES: Woˇde hun-yin- zhuang`kuang`shi jie’hun- = MY RELATIONSHIP STATUS IS MARRIED Woˇde hun-yin- zhuang`kuang`shi wei`hun- dan`shi`woˇ youˇ yi- ge` er´nüˇ  = MY RELATIONSHIP… Continue reading

    Advertisements